Saneeraamme lämpö- ja vesiverkostoja eri alueilla vuoden 2019 aikana

Lappeenrannan Energiaverkot kokosi listaksi kaikki isot tämän vuoden rakennuskohteet.
Lappeenrannan Energiaverkot
|
Energiaverkot saneeraa vesi- ja lämpöverkostoja 2019 aikana.
Kohteista tiedotetaan tarvittaessa tarkemmin omilla tiedotteilla verkkopalvelussamme ja suoraan saneeraus- tai rakennusalueen asukkaille. Mahdolliset veden tai lämmön toimituskatkot viestitään asiakkaille häiriötekstiviestein sekä häiriötiedotteilla verkkopalvelussamme.

Alkuvuosi

 • Kaislarannan ja Kalliovillankujan uusien tonttien vesihuolto- ja kaukolämpöverkostojen rakentaminen on käynnissä, työt toteutetaan Lappeenrannan kaupungin työyhteenliittymän (TYL) toimesta.
 • Vapunkaaren vesihuoltoverkoston uusiminen on käynnissä ja valmistuu huhtikuussa.
 • Kaukolämmön ja vesiverkoston rakentaminen UPM:n tehtaan edustalta Parkkarilankadulle alkoi maaliskuussa ja jatkuu loppu kesään. Kaukolämmön osalta parannetaan toimitusvarmuutta Lauritsalan suuntaan. Vesiverkoston rakentamisella korvataan vanha vesijohto, joka kulkee tehdasalueen läpi Lauritsalaan. Lauritsalantien osuus ilman kaukolämpöä rakennetaan poraustekniikalla.
 • Rauhan alueella liitetään loma-asuntomessualueen verkosto Rauhan kaukolämpöverkostoon rakentamalla yhdysjohto Vipelentien varteen. Rakentamisen jälkeen saadaan Saimaasta lämpöpumpuilla lämpöä tuottava lämpökeskus jakamaan lämpöä isommalle alueelle ja siten hyödynnettyä sen koko kapasiteetti.
 • Koulukadun kaukolämmön uusiminen välillä Mäkikatu-Urheilukatu. Työt alkavat maaliskuussa ja valmistuvat toukokuun aikana. Työt liittyvät Lappeenrannan kaupungin työyhteenliittymän (TYL) kadunparannus hankkeeseen, joka jatkuu kaukolämpöverkoston uusimisen jälkeen.

Kesä-Syksy

 • Valtakadulle vesitornilta Pajakujalle rakennetaan uusi vesijohto- ja kaukolämpöputki. Työt alkavat toukokuussa ja valmistuvat heinäkuun loppuun mennessä. Rakentaminen liittyy 2018 aloitettuun kaukolämpöverkoston toimivuuden parannushankkeeseen sekä vesihuollon toimitusvarmuuden lisäämiseen.
 • Karhuvuoren alueella (Laiho-, Jyvä- ja Siemenkatu) uusitaan Lappeenrannan kaupungin työyhteenliittymän (TYL) toimesta katurakenteet. Samalla tehdään myös alueen vesihuolto- ja kaukolämpöverkoston saneeraus. Työt alkavat toukokuussa.
 • Kurjentiellä, välillä Käenkaari-Närhintie, uusitaan Lappeenrannan kaupungin työyhteenliittymän (TYL) toimesta katurakenteet. Samalla tehdään myös alueen vesihuolto- ja kaukolämpöverkoston saneeraus. Työt alkavat heinäkuun loppupuolella.
 • Kiviharjunkadun alueella uusitaan vanha kaukolämpöverkosto katualueella sekä kiinteistöjen pihoilla. Työt alkavat elokuussa.
 • Rauhan loma-asuntomessualueen kiinteistöjen tonttijohtojen uusiminen muoviputkesta teräsputkeksi aloitetaan syksyllä kiivaimman lomakauden jälkeen.
 • Joutsenossa uusitaan vesihuoltoverkostoa Ahvenlammen rannassa sekä Uus-Ahvenlammentiellä. Työt alkavat loppukesällä.

Tilaa asiakaskirjeemme