Puhdas vesi

Tuotamme ja jakelemme vuorokaudessa asiakkaillemme noin 15 000 kuutiota laadukasta ja tutkitusti puhdasta talousvettä.

Lappeenrannan Energia - Puhdas Vesi
Bottom curve

Maailman parasta hanavettä

Raakavesi otetaan pohja- tai pintavesiesiintymästä, puhdistetaan ja johdetaan vesijohtoja pitkin suoraan asiakkaiden hanoihin. Puolet vedestä tuotetaan tekopohjavetenä suoraan Saimaasta ja puolet alueen pohjavedestä. Käytön jälkeen vedestä tulee jätevettä, joka johdetaan viemärin kautta käsittelyyn jätevedenpuhdistamolle ja puhdistettuna takaisin vesistöön.

Häiriötiedotteet

Lappeenrannan Energia - Puhdasta vettä kotiisi

Puhdasta vettä suoraan kotiisi

Vesihuollon tavoitteena on taata laadultaan moitteettoman talousveden saatavuus, asianmukainen viemäröinti ja jätevesien puhdistus. Vesihuoltoa ovat vedenhankinta ja -jakelu, viemäröinti ja jätevesien käsittely. Vesihuoltojärjestelmämme kustannukset koostuvat vedenottamoista, jäteveden puhdistamoista ja vesi- ja jätevesiverkostosta. Vesihuollossamme työskentelee henkilöstöä laitoksilla käyttö- ja varallaolotehtävissä, rakentamisessa ja kunnossapidossa.

Lappeenrannan Energia - Edullinen vesi

Raikasta vettä edullisesti

Veden hinnoittelu sisältää veden ja jäteveden käyttömaksut sekä perusmaksut. Perusmaksun peruste on asiakkaan vesimittarin koko. Liittymismaksu on arvonlisäveroton lupamaksu uuden kiinteistön liittämisestä vesi- ja/tai viemäriverkostoon. Liittymismaksuilla katetaan osa verkoston rakentamisen kuluista.  Liittymismaksu tarkastetaan saneerausten yhteydessä.

Tilaa asiakaskirjeemme