Lappeenrannan Lämpövoima

Vastaa toiminta-alueen lämpö- ja höyrylaitosten, vedenottamoiden ja jätevedenpuhdistamoiden käytöstä ja kunnossapidosta.
Lappeenrannan Lämpövoima
|
Lappeenrannan Lämpövoima vastaa toiminta-alueen lämpö- ja höyrylaitosten, vedenottamoiden ja jätevedenpuhdistamoiden käytöstä ja kunnossapidosta.
Lappeenrannan Lämpövoimalla työskentelee tällä hetkellä noin 50 henkilöä.

Lämpö- ja höyrylaitokset

Lappeenrannan kantakaupungin alueella Lämpövoiman kaukolämmön tuotanto vuonna 2018 oli 218 GWh eli noin 22 % alueen kaukolämmön tarpeesta. Pääosan kantakaupungin kaukolämmöstä, 487 GWh, tuotti Kaukaan Voiman biovoimalaitos.

Lämpövoimalla on kantakaupungin kaukolämpöverkossa kuusi lämpölaitosta, joiden yhteisteho on 290 MW. Suurin Lämpövoiman lämmöntuotantolaitoksista on Mertaniemen voimalaitos, jossa tuotetaan lämpöä viidellä kaukolämpökattilalla, jotka ovat yhteisteholtaan 150 MW. Lämpölaitosten pääpolttoaineena on maakaasu ja varapolttoaineena on polttoöljy.

Erillisissä kaukolämpöverkoissa on kuusi lämpölaitosta, joiden yhteenlaskettu teho on 27 MW. Pääosan Joutsenon keskustan kaukolämmön tarpeesta tuottaa FC Powerin vetyä polttoaineena käyttävä höyrylaitos. Uusimmat lämpölaitokset sijaitsevat Joutsenossa Rauhan alueella. Lisäksi kolme tuotantolaitosta tuottaa maakaasulla tai polttoöljyllä asiakkaiden tarpeisiin höyryä.

Mertaniemen voimalaitoksella on lisäksi kolme kaasuturbiinia, jotka ovat tällä hetkellä vuokrattuna Fingridille nopeaksi reserviksi sähkönkantaverkon häiriötilanteisiin.  

Voimalaitosten turvallisuustiedotteet:

- Mertaniemen voimalaitos
- Ihalaisen voimalaitos 

Vedenottamot

Vedenottamoita toimialueellamme on kymmenen. Lisäksi päivystämme Vainikkalan yhtä vedenottamoa. Vedenottamoiltamme pumpataan noin 15 500 m3 talousvettä vuorokaudessa. Talousvedestä suurin osa tulee Huhtiniemen vedenottamolla noin 9 000 m3/vrk, josta pääosa on tekopohjavettä ja noin kolmannes pohjavettä. Muiden vedenottamoiden vesi on kokonaisuudessaan pohjavettä.

Tutustu tarkemmin talousveden tuotantoon.

Jäteveden puhdistamot

Lappeenrannan alueen jätevedet puhdistetaan pääasiassa Toikansuon jäteveden puhdistamolla, jonne johdetaan lisäksi Lemin ja Taipalsaaren kuntien viemäröintialueen jätevedet. Toikansuolla puhdistetaan jätevettä päivittäin noin 16 000 m3. Joutsenon keskustan alueen jätevedet puhdistetaan Oravaharjun jätevedenpuhdistamolla noin 1 500 m3/vrk. Pienempiä puhdistamoita on lisäksi Nuijamaalla, Ylämaalla ja Vainikkalassa.

Tutustu tarkemmin jäteveden puhdistukseen ja tulevan uuden jätevedenpuhdistamon hankkeeseemme HYVÄ-sivustolla.

 

Tilaa Elämää & Energiaa suoraan sähköpostiisi

Tilaa asiakaskirjeemme ja saat kuukausittain ajankohtaiset uutiset ensimmäisenä sähköpostiisi.